Podmienky obsahujú predzmluvné informácie ohľadom poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči podľa zákona 102/2014 Z.z. v súlade so súčasnými právnymi predpismi EÚ.