Betingelserne omfatter pre-kontraktinformation vedrørende formidling af e-indhold, der ikke blev leveret på et fysisk medium, i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, jævnfør lov 102/2014 Z.z.