Условията за ползване съдържат преддоговорна информация относно предлагането на електронно съдържание, което не е предоставено на физически носител съгласно Закон No. 102/2014 Z.z. в съответствие с действащото законодателство на ЕС.